مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 09:14:28 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه NOISEFILTER
مشخصات 3A / (1)
سازنده !! N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 52,000
قیمت نقدی به ریال 47,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه NOISEFILTER3
مشخصات 1A (3
سازنده OKAYA
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 60,000
قیمت غیر نقدی به ریال 55,000
قیمت نقدی به ریال 50,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه NOISEFILTER*
مشخصات 6A (2)
سازنده !!
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 90,000
قیمت غیر نقدی به ریال 80,000
قیمت نقدی به ریال 70,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه NOISEFILTER4
مشخصات 6A (4)
سازنده !! N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 100,000
قیمت غیر نقدی به ریال 88,000
قیمت نقدی به ریال 80,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه ZAC2206-11
مشخصات NOISE FILTER
سازنده N/S
دسته بندی FILTER
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 200,000
قیمت غیر نقدی به ریال 195,000
قیمت نقدی به ریال 175,000
پیش فاکتور