مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 18:11:50 1397/8/1
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه MDN3ST3HSCS
مشخصات B DC MOTOR FOR DVD DRIVER
سازنده !! B
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 22,000
قیمت نقدی به ریال 20,000
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه HYC-300
مشخصات MOTOR 12V 50/60HZ 4W 3/3.6R.P.
سازنده N/S 448
دسته بندی 300
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 30,000
قیمت غیر نقدی به ریال 27,000
قیمت نقدی به ریال 24,000
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه RF-320EL
مشخصات A DC MOTOR CD PLAYER2.5V 2200
سازنده !!N/S SY
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 33,000
قیمت نقدی به ریال 30,000
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه C9029-60029
مشخصات C HP PRINTER PAPER MOTOR
سازنده !!
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 50,000
قیمت غیر نقدی به ریال 40,000
قیمت نقدی به ریال 35,000
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه C9029-60027
مشخصات D MOTOR 7OHM 3400RPM 18V
سازنده !!HP D
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 120,000
قیمت غیر نقدی به ریال 110,000
قیمت نقدی به ریال 100,000
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه MOTOR1
مشخصات 6-12V
سازنده
دسته بندی
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 0
قیمت غیر نقدی به ریال 0
قیمت نقدی به ریال 0
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh