مجتمع الکترونیک پایا


به روز رسانی پایگاه داده در 15:11:02 1397/3/29
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه JUMPER/1/B
مشخصات JUMPER BLUE
سازنده ##404
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 250
قیمت نقدی به ریال 200
پیش فاکتور
ردیف 2
قطعه JUMPER/BLACK
مشخصات Z
سازنده ##
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 500
قیمت غیر نقدی به ریال 250
قیمت نقدی به ریال 220
پیش فاکتور
ردیف 3
قطعه JUMPER/G
مشخصات JUMPER GREEN
سازنده N/S
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 300
قیمت نقدی به ریال 270
پیش فاکتور
ردیف 4
قطعه JUMPER1/R
مشخصات JUMPER RED
سازنده ##
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 5
قطعه JUMPER/1/Y
مشخصات JAMPER YELLOW
سازنده ##
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 350
قیمت نقدی به ریال 300
پیش فاکتور
ردیف 6
قطعه JUMPER/R
مشخصات JUMPER SOCKET OPEN TOP RED
سازنده BOX
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,500
قیمت غیر نقدی به ریال 500
قیمت نقدی به ریال 450
پیش فاکتور
ردیف 7
قطعه JUMPER/B
مشخصات JUMPER SOCKET OPEN TOP BLUE
سازنده 115
دسته بندی JUM
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 1,000
قیمت غیر نقدی به ریال 700
قیمت نقدی به ریال 600
پیش فاکتور