مجتمع الکترونیک پایا


قیمت قطعات در وبسایت به روز رسانی نشده است 14:09:47 1399/3/1
موجود
دسته بندی
سازنده
مشخصات
قطعه
< ریالقیمت <
ردیف 1
قطعه DIAC
مشخصات ZM MQ50 Q DIAC,32VOLT
سازنده ## m9
دسته بندی DB3
تصویر
موجودی
قیمت تک فروشی به ریال 2,000
قیمت غیر نقدی به ریال 1,700
قیمت نقدی به ریال 1,500
پیش فاکتور

by Abolfazl Rostamzadeh